Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Tytuł projektu:”Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych dźwignią rozwoju firmy Dźwigi i Podnośniki Sp. z o.o.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu